Follow us on
Author: goldzoreaga
מערכת ברורה של קידום בנות. בנות משאירות מתנות מגברים. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – הפוך את העובדים לעבודה הטובה ביותר עם רווחים רציניים, ולקוחותינו נותנים שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. רק גישה זו מספקת הזדמנות לבסס שותפות ארוכה, שתתעוות הן לבנות והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הארגון מספק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על עומק הנערה עצמה, מכיוון שעלויות ההתנחלות נופלות רק על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של שכר הדירה היומי של הדירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.
Skip to content