Follow us on
Author: duenrenkeyli
עם ההגעה לישראל, הסוכנות מספקת לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. הכל תלוי בבקשת הילדה, מכיוון שעלויות הנדל"ן מיועדות אך ורק להוצאות עובדים. המחיר המשוער של דירה יומית בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.מערכת פרס עובדים שקופה. בונוסים מגברים של הילדה לוקחים את עצמם באופן אישי. משימת עדיפות של סוכנות הליווי ישראל נערות ליווי ברמלה – צור בנות עבודה הגונה עם הכנסה גדולה, ולקוחות מעוניינים הופכים שירותים ישירות ברמה הטובה ביותר. גישה זו היא שמאפשרת להשיג שיתוף פעולה ממושך, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור הלקוחות שלנו.
Skip to content